Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ແນະນຳບໍລິສັດ
  3. ການເຂົ້າເຖິງ

ແນະນຳບໍລິສັດ|ການເຂົ້າເຖິງ

ສຳນັກງານໃຫຍ່

ທີ່ຕັ້ງ
〒210-0858
12-1 ໂອຄາວະ-ໂຈ, ເຂດຄາວະສະກິ, ເມືອງຄາວະສະກິ, ແຂວງຄານະງະວະ
ໂທ
044-333-8444 (ຕົວແທນ)
ແຟັກ
044-333-8445
ອີເມວ
touyorozai@h8.dion.ne.jp
ເນື້ອທີ່
ຫ້ອງການໃຫຍ່: 403ຕາແມັດ
ສາງມ້ຽນເຄື່ອງ: 600ຕາແມັດ
ອາຄານ
ຫ້ອງການໃຫຍ່: 640ຕາແມັດ
ສາງມ້ຽນເຄື່ອງ: 535ຕາແມັດ

ທາງເຂົ້າ

ສະຖານີລົດເມທາງທິດຕາເວັນອອກ (ສາຍJR) ຂອງຄາວະສະກິ
ລົດເມປ້າຍຈອດສຸດທ້າຍ (ສາຍນິເຊເມເອະ) (ໃຊ້ເວລາປະມານ25ນາທີ)
ໃຊ້ເວລາຍ່າງ3ນາທີ
ລົງສະຖານີໂອກາວາ ຂອງສາຍສຸຣຸມິ (JR), ແລະໃຊ້ເວລາຍ່າງອີກ5ນາທີ.

ສາຂາເຊັນໄດ

ທີ່ຕັ້ງ
〒989-0701
62-1 ແຂວງມິຢາຈິ,ເຂດຄັດຕະ,ຊະໂອໂຈ,ມີຢະຈິ ອິບປົ່ງມະຊຶນິຊິ
ໂທ
0224-32-3011
ແຟັກ
0224-32-3004
ອີເມວ
rozaiart@amber.plala.or.jp
ເນື້ອທີ່
ສາຂາ: 571ຕາແມັດ
ສາງມ້ຽນເຄື່ອງ:287ຕາແມັດ
ອາຄານ
ສາຂາ: 220ຕາແມັດ
ສາງມ້ຽນເຄື່ອງ: 103ຕາແມັດ

ທາງເຂົ້າ

ຫ່າງຈາກທາງອອກທາງດ່ວນຂອງຊິໄລອິຊິ IC ຂອງໂຕຫົກຄຸ 500ແມັດ

ສາຂາປະເທດລາວ

ທີ່ຕັ້ງ
ຊັ້ນທີ1ຂອງຕຶກເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ. ເສັ້ນທາງເລກ9ເພັດສະລາດ, ບ້ານນາແກ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ປະເທດລາວ. ຕູ້ໄປສະນີ200

ແຜນທີລາວ


PageTop