Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ອຸສາຫະກຳພາກສ່ວນເຕົາເຜົາ

ອຸສາຫະກຳພາກສ່ວນເຕົາເຜົາ

ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ,ຮອດປີ 2015 ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ກ້າວມາເຖີງປີທີ 55
ເລີ່ມປີ 1961 ທີ່ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ໄດ້ເປີດການບໍລິການ.ກວ່າເຄີ່ງສະຕະວັດທີ່ບໍລິສັດໄດ້ມຸ້ງໝັ້ນອອກແບບເຕົາເຜົາ,ການກໍ່ສ້າງ,ການຮັກສາດູແລເຊິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະດິດ(ເຄື່ອງມືອຸສາຫະກຳ)ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງເປັນຢ່າງດີໃນທາງດ້ານວິຊາການ
ພວກເຮົາມີເທັກໂນໂລຢີແລະຄວາມຮູ້ດ້ານເຕົາອຸສາຫະກຳທີ່ຈຳເປັນສຳລັບອຸສາຫະກຳ (ການຜະລິດ) ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ການໄຫຼວຽນຂອງວຽກກໍ່ສ້າງໄໝ່
ເຕົາຫລອມເຫຼັກດ້ວນນໍ້າມັນເປັນແບບເຕົາໂລ້
ເຕົາເຜົາແບບລົດລໍ້ບທີ່ໃຊ້ແກັສ
ເຕົາເຜົາແບບໃຊ້ແກັສແບບເຕົາໂລ້
ເຕົາເຜົາແບບໃຊ້ໄຟຟ້າປະເພດລູກກີ້ງ

ເຕົາຫລອມເຫຼັກ
ເຕົາເຜົາຖ່ານປຽກ
ເຕົາຫຼອມອາລູມີນຽມ
ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ/ເຕົາເຜົາຊິເມັນ
ເຕົາເຜົາຮັກສາຄວາມຮ້ອນ

ດິນຈີ່ / ດິນຈີ່ທົນໄຟ
ເຄື່ອງດິນເຜົາເຊລາມິກໄຟເບີ້
ສາມາດໂຍນໄດ້
ທົນຄວາມຮ້ອນ, ທົນຕໍ່ການກັດກລ່ອນ ແແລະການຮຸກຖູ
ການຫຼອມແບບແກວ່ງ
ອຸປະກອນເຜົາ / ເຄື່ອງມືວັດແທກ

ການຈັດຊື້

ພວກເຮົາມີທຸລະກິດກ່ວາ10ຢ່າງທີ່ເປັນຂອງບໍລິສັດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ລວມທັງບໍລິສັດ ໄອເອັສໂອ ລິດ ອິນຊູລາດຕິງໂປຼດັກ ຈຳກັດ.


PageTop