Toyorozai Co., Ltd..


ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

2017.02.28
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນລະທຶກໃຈທີ່ອາລິນາ ໃນວັນທີ16-17 ເດືອນ2 ປີ2017, ການເປີດພິທີງານສະແດງເທັກໂນໂລຈີສິ່ງແວດລ້ວມ ຄາວະສະກິສາກົນ 2017
2016.11.01
ວັນທີ1ເດືອນ11ປີ2016 ປະທານບໍລິສັດ ທ່ານ ຢາມະມຸລະ ຫິໂລກິ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນ ຮອງປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳການຄ້າຄະວະສະກິ ( ປະທານຄືທ່ານ ຢາມະດະ ໂອສະ ມິຊຶ )
2016.07.22
ວັນທີ1ເດືອນ7ປີ2016 ສຳລັບງານບຸນປະເພນີລາວຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າປະກອບສ່ວນແລະເຮັດກິດຈະກຳ, ແລະຍັງໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອບໃຈຈາກທາງສະຖານທູດຂອງ ສປປລາວ ປະຈຳຍີ່ປຸ່ນ (ຢູ່ທີ່ໂຕກຽວ).
2016.07.03
ວັນທີ27ເດືອນ6ປີ2016 ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການສຳມະນາ ຢູ່ທີ່ຫໍສະພາອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຂອງຄາວະສະກິ ທີ່ຕຶກ KCCI ((ການສຳມະນາແມ່່ນເວົ້າເຖິງເສດຖະກິດການລົງທຶນໃນ5ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໂດຍເນັ້ນໃສ່ປະເທດລາວ)). ຕາງໜ້າໂດຍທ່ານປະທານອໍານວຍການບໍລິສັດ ທ່ານ ຫິໂລກິ ຢະມະມຸລະ, ທ່ານໃຊ້ເວລາ25ນາທີໃນການບັນລະຍາຍຫົວຂໍ້ (ການກ້າວໄປສູ່ຕ່າງປະເທດຂອງອຸດສະຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ), ຊິ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການສຳມະນາກ່ວາ100ທ່ານດ້ວຍກັນ.
2016.04.07
ວັນທີ5ເດືອນ4ປີ2016 ພ້ອມກັນການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດໃໝ່, ໂດຍໄດ້ຈັດພິທີບູຊາວາງຊິລາເລີກເພື່ອການສ້າງສາງສິນຄ້າແລະຫໍພັກແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ເຂດຄະວະສະກິ, ເມືອງອະສະດະ
2016.02.26
ມີການຈັດງານຂຶ້ນໃນ ປີເຮເຊທີ28 ເດືອນ2 ວັນທີ18(ວັນພະຫັດ)ຫາ ເດືອນ2 ວັນທີ19(ວັນສຸກ)
(ສົກປີ2016 ເປີດງານວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມຄາວະສະກິສາກົນ) ຍ້ອນມີການອຸປະຖຳຈາກບັນດາທ່ານ ຈຶ່ງສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ
ຂອບໃຈບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານ
2016.02.17
ມີການປັບປຸງເວັບໄຊ້ໃໝ່
2016.01.05
ສະຖານີການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ(ໂທລະພາບອະຊະຫິ)ໂດຍມີການສຳພາດແລະຖ່າຍທຳ ປະທານບໍລິສັດ
2015.10.18
ໃນວັນທີ17ເດືອນ10ປີ2015 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມນິໂຄ ທີີ່ຄະວະສະກິ ກໍ່ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງແບບຄອບຄົວສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 55ປີຂອງບໍລິສັດ
2015.05.23
ໜັງສືພິມທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ(ນິປົງນິກເກ)ຂອງ ເດືອນ3 ເດືອນ5 ກໍ່ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ ພະແນກໜ່ວຍງານພົວພັນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຂອງ ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂຣໄຊ
2012.10.13
ໂຕໂຢໂລໄຊ(ປະທານ ຢາມະມຸລະ ຫິໂລກິ)ກໍ່ໄດ້ຮັບສາຍສະພາຍຫຼຽນກຽດຕິຍົດສີຈາກເມືອງຄາວະສະກິ
2012.06.11
ປະທານ ຢາມະມຸລະ ຫິໂລກິ ກໍ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳການຄ້າຂອງເມືອງຄາວະສະກິ
2012.04.14
ຊົກປີທີ51, ການປະຊຸມຄັ້ງທີ1,ທ່ານປະທານກໍ່ໄດ້ມີຄຳເວົ້າທີ່ປຸກລະດົມຫົວໃຈພະນັກງານ(ເຮົາຈະພັດທະນາບໍລິສັດຈົນເຖິງອາຍຸ100ປີ)

PageTop