Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ແນະນຳບໍລິສັດ
  3. ຫົວຂໍ້

ແນະນຳບໍລິສັດ|ຫົວຂໍ້

ຫົວຂໍ້

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນລະທຶກໃຈທີ່ອາລິນາ ໃນວັນທີ16-17 ເດືອນ2 ປີ2017, ການເປີດພິທີງານສະແດງເທັກໂນໂລຈີສິ່ງແວດລ້ວມ ຄາວະສະກິສາກົນ 2017

ສະຖານທີ່ຈັດງານສະແດງເທັກໂນໂລຈີສິ່ງ ແວດລ້ວມ ຄາວະສະກິສາກົນປີ 2017

ທີ່ຮ້ານວາງສະແດງ(ຈາກຊ້າຍມື ຂອງທ່ານປະທານກໍ່ຄືເອກອັກຄະລາສະ ທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສປປລາວ ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການ ຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະຫົວໜ້າ ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳການຄ້າຄາວະສະກິ)

ທີ່ຮ້ານວາງສະແດງຂອງໂຕໂຢໂຣໄຊ (ເຈົ້າເມືອງຄາວະສະກິ ທ່ານ ຟຸຄຸດະ ແລະ ທ່ານປະທານ ຢາມະມຸລະ)

ວັນທີ1ເດືອນ11ປີ2016
ປະທານບໍລິສັດ ທ່ານ ຢາມະມຸລະ ຫິໂລກິ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນ ຮອງປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳການຄ້າຄະວະສະກິ ( ປະທານຄືທ່ານ ຢາມະດະ ໂອສະ ມິຊຶ )

2016 ຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະໂຢໂຢຄິ ທີ່ໂຕກຽວ ສະຖານທີ່ຈັດງານມະຫະກຳບຸນຂອງປະເທດລາວ, ເຊິ່ງໃນປີນີ້ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນງານມະຫະກຳບຸນຂອງປະເທດລາວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ28-29ເດືອນ5ປີ2016 ( ບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ປີ 2014ເປັນຕົ້ນມາ ). ແລະກໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າປະກອບສ່ວນແລະເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັບປະເທດລາວ, ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອບໃຈຈາກສະຖານທູດຂອງ ສປປລາວ ປະຈຳຍີ່ປຸ່ນທີ່ (ໂຕກຽວອະສະບຸ). ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປກໍ່ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາທ່ານ, ບວກກັບກຳລັງອັນເລັກນ້ອຍຂອງບໍລີິສັດພວກເຮົາ ເພື່ອການພົວພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນເລິກເຊິ່ງກັບປະເທດລາວ.


ວັນທີ27ເດືອນ6ປີ2016 ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການສຳມະນາ ຢູ່ທີ່ຫໍສະພາອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າຂອງຄາວະສະກິ ທີ່ຕຶກ KCCI ((ການສຳມະນາແມ່່ນເວົ້າເຖິງເສດຖະກິດການລົງທຶນໃນ5ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໂດຍເນັ້ນໃສ່ປະເທດລາວ)). ຕາງໜ້າໂດຍທ່ານປະທານອໍານວຍການບໍລິສັດ ທ່ານ ຫິໂລກິ ຢະມະມຸລະ, ທ່ານໃຊ້ເວລາ25ນາທີໃນການບັນລະຍາຍຫົວຂໍ້ (ການກ້າວໄປສູ່ຕ່າງປະເທດຂອງອຸດສະຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ), ຊິ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການສຳມະນາກ່ວາ100ທ່ານດ້ວຍກັນ.

ວັນທີ5ເດືອນ4ປີ2016 ພ້ອມກັນການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດໃໝ່, ໂດຍໄດ້ຈັດພິທີບູຊາວາງຊິລາເລີກເພື່ອການສ້າງສາງສິນຄ້າແລະຫໍພັກໃໝ່ ທີ່ເຂດຄະວະສະກິ, ເມືອງອະສະດະ

ບັນຍາກາດພິທີບູຊາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ5ເດືອນ4 ວັນມະຫາມົງຄຸນ

ທ່ານເຈົ້າອາວາດແລະເຈົ້າພາບຈັດງານ(ໂຕໂຢໂຣໄຊ)
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ກ່ຽວພັນກັບບໍລິສັດ

ຜົນສຳເລັດຕາມການຄາດໝາຍ

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ງານເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ຄາວະສະກິສາກົນ ອີຊເທັກແຟ ໃນວັນທິ18-19 ເດືອນ2 ປີ2016

ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະວະສະກິສາກົນ(ຈາກທາງຊ້າຍກໍ່ແມ່ນພະນັກງານຄົນລາວ ຈັນທະປັນຍາ, ທ່ານ ຫິໂຣກິ ຢາມະມຸລະ , ແລະຫົວໜ້າສາຂາທີ່ປະເທດລາວ ໂຄບະຢະຊິ)

ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງຂອງໂຕໂຢໂລໄຊ (ຈາກທາງຊ້າຍ, ທ່ານປະທານ ຫິໂລກິ ຢາມະມຸລະ , ທ່ານຜູ້ວ່າການແທນທ່ານທູດຂອງລາວ ສົມສະໜຸກ ວົງສັກ, ທ່ານປະທານ ສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ຂອງຄະວະສະກິ​ ຢາມະດະ)

ຢູ່ທີ່ບູດທ໌ຂອງໂຕໂຢໂລໄຊ (ເຈົ້າເມືອງຄາວາສະກິ ຟຸຄຸດະ, ປະທານ ຢາມະມຸລະ)

ປີ2016, ທ່ານປະທານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖາຍທອດອອກອາການທາງສະຖານີໂທລະພາບຊ່ອງອາຊາຫິ ໃນວັນທີ5ເດືອນມັງກອນ

ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຟັງຍາກ * ເສດຖະກິດເລີ່ມຈະດີຂຶ້ນ * ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ *ງານລ້ຽງປີໃໝ່* ຂອງຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງຢູ່ທີ່ຄະວະສະກິ.
ປະທານບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ CEO-H. ທ່ານ ຢາມາມຸຣະ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບວ່າ (ການກ່າວເຖິງລູກສອນໃນ * ອະເບະໂນມີກສ໌* ແມ່ນລູກສອນທໍາອິດຂອງສາມລູກສອນແມ່ນເລັງໄປທີ່ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນ).
ສັນຍາລັກ: * ສາມລູກສອນ* = ຄຳເວົ້າເກົ່າຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ (ສຸພາສິດ) ຈາກຜູ້ບັນຊາການທະຫານ * ຊະມຸໄຣ ໂມຣິ* ຈາກຫລາຍຮ້ອຍປີຜ່ານມາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ລູກສອນທິນເນີຈະຍັງຄົງແຂງແກ່ນ, *ແຂງແກ່ນໃນ3 ແຕ່ອ່ອນແອໃນ1*
* ອະບິໂນມີກສ໌* = ເສດຖະກິດ. ມາດຕະການຄ້ອນທຸບຫີນອອກໂດຍ ທ່ານ ເອເບະ (ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍິ່ປຸ່ນ)
ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຮຽກຣ້ອງຢູ່ 3 ແລະກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງກັບ1 ຂອງນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເມືອງ.

ໃນວັນທີ17ເດືອນ10ປີ2015 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມນິໂຄ ທີີ່ຄະວະສະກິ ກໍ່ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງແບບຄອບຄົວສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 55ປີຂອງບໍລິສັດ

ຂໍຂອບໃຈບັນດາທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມສະນັບສະໜູນ ພວກຂ້າພະເຈົ້່າແມ່ນຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ກ້າວມາເຖິງປີທີ55, ພວກເຮົາແມ່ນສຳນຶກຮູ້ບຸນຄຸນແລະປຽບດັ່ງຄອບຄົວດຽວກັນ

ໜັງສືພິມທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ(ນິປົງນິກເກ)ຂອງ ເດືອນ3 ເດືອນ5 ກໍ່ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ ພະແນກໜ່ວຍງານພົວພັນທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຂອງ ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂຣໄຊ


PageTop