Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ພະແນກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ

ພະແນກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂລໄຊຈຳກັດ ສາຂາໃນປະເທດລາວ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ປະທານບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຢຶດໝັ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ເດີມຫລັງຈາກຜ່ານມາ20ປີ. ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ2016

ເດືອນພະຈິກປີ2014, ທ່ານ ໂນຣິຮິໂກະ ຟູກູດະ ລັດຖະມົນຕີເມືອງຄະວະສະກິ ແລະ ທ່ານ ໂອສະມິສຶ ຢາມາດະ ປະທານຫໍຫານຄ້າ-ອຸສາຫະກຳ ຂອງເມືອງຄາວາສະກິ. ໃນໂດຍເປັນສັກຄີພິຍານພິທິລົງນາມສັນຍາ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທາງການທຸລະກິດລະຫວ່າງ ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ(ໂຊພີ) ໃນປະເທດລາວ.

ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງລາວຢ້ຽມຢາມ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ໂອຄະວະໂຈ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຕັ້້ງຂອງບໍລິສັດແມ່ (ໃນວັນທີ5 ເດືອນ3 ປີ2015)

ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງສິງ, ພະນັກງານກົມການເມືອງ, ບາງບໍລີິສັດຂອງລາວກໍ່ມາຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດແມ່ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຢູ່ທີ່ໂອຄະວະໂຈ ເຂດກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ
ຈາກຄວາມຫວັງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກເຫັນຄວາມເປັນຈິງຂອງອຸດສາຫະກຳຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໃນເຂດກຸ່ມອຸດສາຫະກຳນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາບໍລິສັດໂຕໂຢໂລໄຊທີ່ໄດ້ທຳການເປີດຫ້ອງການຢູ່ ສປປລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນັ້ນ

ພິທີເປີດສາຂາໃນປະເທດລາວ (ວັນທີ10 ເດືອນ6 ປີ2015)

ສາຂາທີ່ລາວ ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ໃນສະຫວັນນະເຂດ
ທ່ານປະທານຂອງ ໂຕໂຢໂລໄຊ (ທາງກາງ), ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີວີເອັສ ທ່ານວັນນະດາ (ເບື່ອງຊ້າຍ) ແລະຜູ້ຈັດການສາຂາຢູ່ລາວຂອງໂຕໂຢໂລໄຊ (ເບື້ອງຂວາ)

ເດືອນມີຖຸນາ ປີ2015. ຖ່າຍພາບທີ່ລະລຶກຮ່ວມກັນ.

ເດືອນມີຖຸນາ ປີ2015 ໄດ້ມີພິທີເປີດ ບ່ອນປະຈຳການຂອງພວກເຮົາໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ປະເທດລາວ.

ຢ້ຽມຢາມ ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ ໃນທ້ອງຖິ້່ນ (ວັນທີ11 ເດືອນ6 ປີ2015)

ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜູ້ທຳການຜະລິດ ລວມທັງຫ້ອງວາງສະແດງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດຳເນີນບໍລິສັດການພັດທະນາ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ປາກເຊ-ແຊັດ ຢູ່ທີ່ປາກເຊ ປະເທດລາວ (ວັນທີ12 ເດືອນ12 ປີ2015)

ດຳເນີນການຕັດສິນໃຈ ພັດທະນາສຳລັບ ຍີ່ປຸ່ນລາວແຊັດ ຢູ່ທີ່ປາກເຊເຊິ່ງຄົງເຂດພາກໃຕ້ຊອງປະເທດລາວ
ບໍລິສັດລະດັບກາງແລະນ້ອຍຂອງຍີ່ປຸ່ນຫຼືສາຍຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ ເຂດເສດທະກິດພິເສດແມ່ນຂອງ, ບັນນຍາກາດໃນພິທີເປີດໂຕສຳລັບບໍລິສັດທີ່ທຳການພັດທະນາ (ໂດຍຮ່ວມມືກັບທາງລັດຖະບານລາວ, ກຸ່ມໄຊຊະນະ, ສະຫວັນທີວີແອັສ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ນິຊິມັດຊຶຈໍາກັດ)

ບໍລິສັດໂຕໂຢໂລໄຊຈຳກັດ ສາຂາໃນປະເທດລາວ

ຫ້ອງການສາຂາລາວຂອງບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນ ຕຶກ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນເຊໂນ-ແຊັດ ຢູ່ທີ່ສະຫວັນນະເຂດສະຫວັນນະເຂດຂອງປະເທດລາວ

ພວກເຮົາໄດ້ນຳເຂົ້າໄມ້ຈາກປະເທດລາວໃນເດືອນ1 ປີ2016, ແລະໃນເດືອນ2ກໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ທີ່ສະໜາມຕີເບສບອນພາຍໃນປະເທດ


PageTop