Toyorozai Co., Ltd..


 1. Home
 2. ແນະນຳບໍລິສັດ
 3. ຄຳນຳຂອງທ່ານປະທານ ພື້ນຖານປັດສະຍາ

ແນະນຳບໍລິສັດ|ຄຳນຳຂອງທ່ານປະທານ ພື້ນຖານປັດສະຍາ

ຂໍ້ຄວາມຈາກປະທານບໍລິສັດ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳເຕົາເຜົາຈາກປີ1961.ເຊິ່ງແມ່ນອຸດສາຫະກຳປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນຜູ້ສະນັບສະໜູນ, ເພີ່ມທຸກຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງວຽກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ເຊິ່ງມາເຖິງປີ2015 ທາງບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ບັນຈົບຄົບຮອບການກໍ່ຕັ່ງປີທີ55
ໂດຍແທ້ຈິງກໍ່ຄືໄດ້ຮັບການຮັກແພງຢ່າງກ້ວາງຂວາງຈາກບັນດາລູກຄ້າ

ຈົດຈໍາຄຳເວົ້າໃນພະພຸດທະສາດສະໜາ "ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈ ທຸກກ້າວຍ່າງຜິດພາດ, ທົບທວນເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ, ໃຫ້ສຳເລັດລົງຫຼັງຈາກພິຈາລະນາແລ້ວ

ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປເພື່ອເປົ້າໝາຍການດຳເນີນບໍລິສັດໃຫ້ຮອດ100ປີ, ເຊິ່ງຈະອຸທິດທຸກເຫື່ອແຮງກຳລັງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
ໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງຊ່ວຍຊີ້ແນະແລະສະໜັບສະໜຸນ ດ້ວຍ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕາງໜ້າໂດຍປະທານບໍລິສັດ

ພື້ນຖານປັດສະຍາ

ປັດສະຍາການບໍລິຫານ

 ຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະເທັກໂນໂລຍີເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງອານາຄົດ, ກ້າວໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງສັງຄົມ

ພັນທະກິດ

 ການຮູ້ບຸນຄຸນ
 ຂອບໃຈຕໍ່ຊີວດນີ້,ຂອບໃຈໂຕໂຢໂລໄຊ
 ຂອບໃຈພໍ່ແມ່,ຂອບໃຈຮ່າງກາຍອັນປະເສີດ
 ຮູ້ບຸນຄຸນ
 ຕອບແທນຕໍ່ບຸນຄຸນນັ້ນ
  ການສະໜັບສະໜຸນ
 ເຕືອນໂຕເອງດ້ວຍ3ຂໍ້
 ເວນກຳຄວາມຍຸດຕິທຳ ຫຼັງຈາກນີ້ທຸວິນາທີ

ເຝິກຊ້ອມ18ຫົວຂໍ້

 1. ການຮູ້ຕົວ ແມ່ນທີ່ມາຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ
 2. ທຳອິດຄືເຫັນພ້ອມ ຕໍ່ໄປຄືການພັດທະນາ
 3. ມັນເປັນພຽງຊີວິດໜຶ່ງທີ່ສັ້ນ, ໃຫ້ຕັ້ງໃຈດຳລົງຊີວິດ
 4. ຂອບໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດ, ຈົ່ງຕັ້ງໃຈດຳເນີນຊີວິດເພື່ອຕອບແທນບຸນຄຸນ
 5. ຊີວິດທີ່ແສນສັ້ນສະສົມໃນແຕ່ລະມື້, ເຮັດໃຫ້ເປັນມື້ທີ່ດີທີ່ສຸດ
 6. ກຽມຈິດກຽມໃຈເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການຕັ້ງໃຈຈິງ
 7. ຄວາມຄິດທີ່ຈິງຈັງທັງການເຄື່ອນໄຫວ. ເພື່ອສູ້ຊົນ, ເພື່ອສະນະຄວາມເຊື່ອໃຈ
 8. ຫລາຍຫລາກລົດຊາດທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ ຖ້າຮູ້ສຶກເຖິງມັນໄດ້ກໍ່ຈະເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫລາຍຂຶ້ນ
 9. *ການບໍ່ຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນຈິງ* ຖ້າຫາກຫຼຸດອອກໄປສູ່ສັງຄົມພາຍນອກກໍ່ຈະສ້າງໃຫ້ເກີດບັນຫາ
 10. ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ. ຄວາມຈິງໃຈຈິງຈັງ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງ. ແມ່ນຫົວໃຈສຳຄັນ.
 11. ຕະຫຼອດເວລາໃຫ້ມີຈິດໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດ. *ການຢາກຂອບໃຈ* *ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ* *ຄວາມໜ້າເສຍດາຍ*
 12. ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ບັນພະບູລຸດຂອງເຮົາ.
 13. ໃຫ້ຊີວິດ, ໃຫ້ເວລາ, ໃຫ້ສັບພະສິ່ງ
 14. ສ້າງບໍລິສັດທີ່ດີກວ່າ ເພືອຊີວິດທີ່ດີກວ່າ
 15. ຈົ່ງອຸທິດຕົນເພື່ອສ່ວນລວມ, ສ້າງບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ສົດໃສ
 16. ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຕົວເອງ ກໍ່ຄືການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ບໍລິສັດ ແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ລູກຄ້າ
 17. ຈາກຄວາມເສີຍຊາ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ປ່ຽນໃຫ້ເປັນຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ
 18. ຈົດຈໍາຄຳເວົ້າໃຫ້ຂື້ນໃຈ "ເບິ່ງຄືນ ທຸກກ້າວຍ່າງທີ່ຜິດພາດ, ທົບທວນເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຜົນສຳເລັດຈາກການຮູ້ພິຈາລະນາ"

PageTop