Toyorozai Co., Ltd..


  1. Home
  2. ອຸສາຫະກຳພາກສ່ວນເຕົາເຜົາ
  3. ວຽກງານການກໍ່ສ້າງໃໝ່

ອຸສາຫະກຳພາກສ່ວນເຕົາເຜົາ|ວຽກງານການກໍ່ສ້າງໃໝ່

ການໄຫຼວຽນຂອງວຽກກໍ່ສ້າງໄໝ່

(1) ຂະບວນລົດພ່ວງ

(2) ການຕິດຕັ້ງໂດຍການທຳລາຍ

(3) ການປະກອບ

(4) ການຕິດຕັ້ງທໍ່

(5) ຊິ້ນສຸດການຊຸມນຸມ

(6) ຕິດຕັ້ງຕູ້ແຜງຄວບຄຸມ

(7) ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

(8) ການທົດສອບການເຜົາໂດຍຫົວແກັສ

(9) ສຳເລັດການມອບຮັບ


ຕົວຢ່າງການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ກົດທີ່ພາບເພື່ອຂະຫຍາຍເບິ່ງ

ເຕົາຫຼອມແບບເຕົາໂລ້ໃຊ້ນໍ້າມັນ

ວິທີໃຊ້: ໃຊ້ຫຼອມເຫຼັກແບບພິເສດ
ປະລິມານທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້: 5,000kg/ch
ບໍລິມາດພາຍໃນເຕົາ : W2,200 x L2,418 x H1,500mm
ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນແມ່ນ: 650℃〜1,200℃

ເຕົາຫຼອມແບບເຕົາໂລ້ໃຊ້ແກ້ສ

ວິທີໃຊ້: ເຜົາໂລຫະທົນແຮງດັນ, ເຜົາອີກ, ມາດຖານເຜົາ
ປະລິມານທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້: 700kg/ch
ບໍລິມາດພາຍໃນ: W1,200× L1,200× H500mm
ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນແມ່ນ: 550℃〜950℃±10℃ (3ຫົວໜ່ວຍ)
ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນແມ່ນ: 550℃〜950℃±10℃ (1ຫົວໜ່ວຍ)

ເຕົາເຜົາຕໍ່ເນື່ອງແບບເພື້ນລູກກິ້ງແບບໃຊ້ໄຟຟ້າ

ວິທີໃຊ້: ດັດເຫຼັກເຄື່ອງມີ
ປະລິມານທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້: 1,000 kg/hr
ບໍລິມາດພາຍໃນເຕົາ: W800× L6,000× H400mm
ອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນແມ່ນ: 850℃〜900℃ ±5℃
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ: ລວດຮັດແບບ ຄັນຕ້ານ
  •  ວຽກງານການກໍ່ສ້າງໃໝ່
  •  ວຽກງານການບຳລຸງຮັກສາ
  •  ສິນຄ້າ

  • PageTop